http://fkradnickinis.rs/map Пізнавайте Україну з кваліфікованими гідами-провідниками!

Discover Ukraine with profesional guides! click the following article

see more Poznaj Ukrainę z profesjonalnymi przewodnikami!

click at this page  

source  

link  

learn more here  

link  

Веб-сторінку створено в рамках мікропроекту – “Підготовка кадрів для здійснення туристичного супроводу подорожуючих по транскордонних туристичних маршрутах та прикордонних містах України та Польщі”.

Strona internetowa stworzona w ramach mikroprojektu “Szkolenie przewodników turystycznych dla przygranicznych miast Polski i Ukrainy”.

Web page created as part of a microproject – “Training for the implementation of tourist accompaniment on cross-border tourist routes and cities of Ukraine and Poland”